Metodai

UK

Created with Sketch.

Klausimų ir teisingo atsakymo metodas 

Mokiniai padalinami į grupes ir gauna teiginį ir teisingą atsakymą. Dirbdami grupėje turi sugalvoti du neteisingus atsakymus ir užduoti klausimą draugams su trim atsakymais. Draugai spėja teisingą atsakymą.


 Bėgantis diktantas 

 Darbas poroje. Vienas iš poros užrašinėja, o kitas bėga aplink klasę ir skaito ant sienų pakabintas naujas frazes ar neilgus sakinius ir turi padiktuoti porininkui tikslią frazę, be rašybos klaidų. Po pusės frazių porininkai apsikeičia rolėmis- bėga tas, kuris rašė. Užrašius visus sakinius abu porininkai bando nuspėti frazių reikšmę. 


 Pokeris 

 Darbas grupėse. Grupės gauna sakinius su klaidomis, jas ištaiso. Kiekviena grupė gauna po10 žetonų, kuriuos stato ir bando pasididinti savo banką. Statyti galima 3, 2 arba 1 žetoną. Priklauso nuo įsitikinimo kaip teisingai yra ištaisytas sakinys. Jei esi užtikrintas, kad tavo sakinys visiškai teisingas –statai 3, jei turi abejonių -2 arba 1 žetoną. Po statymų mokytoja pateikia teisingą variantą ir patikrina komandų sakinius. Jei kuri sulydo praranda pastatytus žetonus, jei buvo teisi- atsiima savo žetonus, tokį patį skaičių žetonų pasiima iš banko, ir jei priešininkai suklydo ir jų pastatytus žetonus. Jei abi komandos buvo teisios - abi atsiima savo statytus žetonus ir tokį patį skaičių žetonų iš banko. Laimi ta komanda, kuri turi daugiausia žetonų. 


 Asociacijos. Žaidimas susipažinimui 

 Ant sienų aplink klasę iškabinti paveikslėliai susiję su žmogumi, pvz. mokytoja. Mokiniai turi pagal paveikslėlius nuspėti mokytojos pomėgius, gyvenimą, praeitį ir dabartį. Mokiniai gali dirbti poromis arba grupėmis ir diskutuoti bei prieiti bendro sprendimo dėl mokytojos ryšio su paveikslėliu. Vėliau visi bendrai aptaria savo variantus ir mokytoja pateikia teisingą atsakymą. Puikus žaidimas klasės valandėlei susipažinti su naujais mokiniais ar mokytojais.   


 Atsakymų paieškos metodas 

Skirtingose kambario vietose iškabinami lapeliai, ir, individualiai ieškoma atsakymų. Vėliau grupėse diskutuojama apie gautus atsakymus ir galutinis rezultatas pristatomas dėstytojui. 


      

Žodžių atpažinimas

Vienas grupės narys paima lapelį su žodžiu ir bando paaiškinti, ką šis žodis reiškia kitam grupės dalyviui. Jei jis atspėja, pasilieka lapelį, jei ne, lapelį atiduoda dėstytojui. Visi neatspėti lapeliai aiškinami atskirai. 


 Kontrolinis testas

Testą rašo kiekvienas savarankiškai. Parašius testą, kviečiami iš eilės klasės mokiniai ir, padedami draugų, rašo atsakymus ant lentos. Atsakymai bendrai aptariami. 


Suomija

Created with Sketch.

Hi there. I'm a block of text. Click here to edit the text and add your own. Nothing’s carved in stone, so you can change it any time.

Švedija

Created with Sketch.

Hi there. I'm a block of text. Click here to edit the text and add your own. Nothing’s carved in stone, so you can change it any time.

Vokietija

Created with Sketch.

Informatinio mąstymo metodas

 Informatinis mąstymas  tai problemų sprendimo procesas: 

1. Problemų perdarymas taip, kad joms spręsti būtų galima pritaikyti kompiuterį arba analogiškas priemones. 

2. Logiškas duomenų tvarkymas ir analizavimas. 

3. Duomenų abstrahavimas/ modeliavimas. 

4. Sprendimų automatizavimas  pasitelkus algoritminius sprendimo būdus. 

5. Galimų sprendimų identifikavimas, analizavimas ir įgyvendinimas siekiant efektyvaus veiksmų ir išteklių derinio. 

6. Apibendrinimas ir problemos sprendimo proceso tąsa. 

Norvegija

Created with Sketch.

Kolegialumas

 Vadovas nuolat analizuoja vidinę mokyklos situaciją, mokyklos bendruomenės poreikius, išorės aplinkos poveikį – į šį procesą įtraukia ir visus institucijos pedagogus. 


Grupinio darbo organizavimas

 Vadovas sudaro sąlygas didesniam darbuotojų skaičiui dalyvauti valdyme, priimant sprendimus, leidžia įvertinti įvairias nuomones, pažiūras, užtikrina efektyvų pasikeitimą informacija. 


Profesinių interesų tenkinimas

 Atsižvelgiant į poreikį ir esamas galimybes, sudaromos sąlygos darbuotojams kelti kvalifikaciją, kad kiekvienas plėstų ir tobulintų profesines žinias bei įgūdžius.