Rekomendacijos  mokyklos administracijai. 

1. Spec. poreikių mokinių mokymui(si) įrengti specialias klases, kuriose dirba spec. pedagogai. Čia suteikiama pagalba elgesio sutrikimų turintiems mokiniams ir tiems, kuriems nustatyta diagnozė.

2. Sistemingiau teikti pagalbą spec. poreikių vaikams.

3. Įrengti du kambarius, pritaikytus mokytojų poilsiui. 

Rekomendacijos Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijai.

  

1. Švietimo reformos turi vykti be pakitimų 10 metų. Tada išanalizuojami švietimo sistemos trūkumai ir privalumai, aptariama, diskutuojama, pildoma, jei reikia, keičiama. Švietimo kaita turi vykti dėl kokybės, o ne dėl kaitos.

2. Kelti mokytojo prestižą perimant gerąją Suomijos patirtį – pasitikėti mokytojo atliekamu darbu ir didinti atlyginimą.

3. Didinant mokinio krepšelį, kelti profesinio ugdymo prestižą.

4. Daugiau dėmesio skirti mokinių gebėjimui adekvačiai save pažinti. Burti darbo grupes ir pateikti įvairias metodikas mokykloms.

5. Mokyklose vykdomas žinių testavimas yra naudingas mokiniui ir mokytojui. Pagal testų rezultatus neturėtų būti reitinguojamos mokyklos.

6. Ikimokyklinėse ugdymo grupėse rekomenduojama dirbti pradinių klasių mokytojui, kuris išmokytų skaityti ir mokyklinio gyvenimo tvarkos, nes šis tarpsnis yra tarp darželio ir mokyklos. 

7. Stiprinti tėvų atsakomybę už savo vaikus: atėjimas laiku į pamokas, tinkamas elgesys, reikalingų priemonių turėjimas, asmens higiena – tėvų rūpestis ir pareiga.

8. Sudaryti sąlygas mokytojams pasinaudoti galimybe stažuotis iki 1 metų (pedagoginė pertrauka).